Home » Newsy » Subwencje na szkolenia biznesowe


Ogłaszamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Zachodniopomorski Fundusz Edukacyjny” do przedostatniego etapu zaakceptowano poniższe programy:

 • zbudowanie mobilnego serwisu zarządzania projektami – projektino – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie multimedialnych kursów zdalnego nauczania kandydatów na kierowców zawodowych – treningi z zarządzania projektem
 • SzkoleniaZarządzanie Czasem W Łodzi – treningi handlowe
 • wypracowanie platformy cyfrowej – aukcje wierzytelnościami – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie portalu umożliwiającego świadczenie e-usługi automatycznego przygotowywania zleceń produktów personalizowanych oraz zamawiania odbitek zdjęć – treningi interpersonalne
 • wypracowanie serwisu mobilnego Opinnetcom oferującego rozwiązania badania produktów i usług – treningi interpersonalne
 • stworzenie zautomatyzowanego systemu B2B w zakresie obsługi umów serwisowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzrost innowacyjności MobileBox poprzez wypracowanie inteligentnego procesu monitoringu i zarządzania obiektami – szkolenia z konfliktów
 • interdyscyplinarne środowisko dla potrzeb diagnostyki konstrukcji kompozytowych – szkolenia z kreatywności
 • „Internet szansą wszechstronnego intensyfikacji mieszkańców Gminy Błonie” – szkolenia firmowe
 • standaryzacja procesów biznesowych na linii dostawcy – Ser-Milk – odbiorca – warsztaty z przywództwa
 • Biblioteka HDRISP: innowacyjne oprogramowanie do tworzenia fotografii HDR w aparatach cyfrowych oraz urządzeniach mobilnych – szkolenia z zarządzania projektem
 • Budowa Inteligentnego Centrum Monitorowania opartego o modernizacyjne technologie telekomunikacyjno-informatyczne – warsztaty z kreatywności
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy Wiwatowski poprzez modyfikację systemu informatycznego wykorzystującego funkcje B2B – szkolenia HR
 • DevCastZonecom – nowy wymiar e-edukacji dla systemistów – treningi z konfliktów
 • Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile – warsztaty negocjacyjne
 • interaktywny projekt przeprowadzania ankiet za pośrednictwem Internetu – treningi z kreatywności