Home » Newsy » Gry strategiczne – wytyczne do pracy magisterskiej


Ogłaszamy iż na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Szkoleniowe zaleca się prezentowane na niniejszej liście tezy do egzaminu:

  • symulacja lingwistyczna – „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim” oraz „O sztuce prezentacji i wystąpień publicznych. Zagadnienia socjologiczne i psychologiczne”
  • symulacja strategiczna : „Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dziecka w wieku od 4 do 12 lat” oraz „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci”
  • zabawa komunikacyjna – „Prywatność w cyberprzestrzeni Weryfikacja na podstawie portalu społecznościowego Facebook” i Korporacyjne Gry Decyzyjne oraz „Czasopisma młodzieżowe w okresie transformacji w Polsce 1980-2005”
  • zabawa strategiczna : „Kultura stosów. Prześladowanie czarownic w Hiszpanii, Portugalii i Francji od XV w. do VIII wieku” oraz „Rola mężczyzny w religiach Europy Południowo-Wschodniej”
  • zabawa komunikacyjna : „Liryka dekadencka i odrodzeńcza Leopolda Staffa na tle poezji młodopolskiego Lwowa literackiego” oraz „Granice wspołczesnego tabu”
  • zabawa kreatywna – „Public relations instytucji użyteczności publicznej wobec wizerunku Policji i działań informacyjno pracowych komendy Głównej Policji” i „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy”
  • gra menedżerska : „Obraz kształtowania się kariery politycznej na danych źródłowych z Andrzeja Leppera” oraz „Wpływ reklamy na młodzież”
  • symulacja komunikacyjna : „Ikona i ikonstas – symbolika wizerunku Chrystusa” oraz „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej”
  • zabawa strategiczna – „Przebieg i oddziaływanie społeczne strajku szkolnego we Wrześni z 1901 r. Epizod z dziejów germanizacji Wielkopolski” oraz „Dziennikarz jako aktor na scenie politycznej”