Home » Newsy » Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr OUX/64 8 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Program debata podczas spotkania przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Audyt stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Mikołajkach
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie soli
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: krośnieński oraz koszaliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM-Szczecinek” S.A., Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych SUPERFOSFAT S.A. , ŁOPUSZAŃSKA S.A. , BESTJA Sp. z o.o., Stowarzyszenie Miłośników TV-SAT CHOJNY II , Pan Jacek Krasnodębski , Centrum Doradztwa Finansowo – Księgowego , Concrete Jacek Tymoszuk, HyperNET s.c. Marek Liszka, Łukasz Bobek, Macrologic , STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA”, Wiosnek Systemy Informatyczne Marcin Bujak, Biurovita , „Schuengel Polska” , Agrohum Jakub Skowroński

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.