Home » Newsy » Dotacje na szkolenia zamknięte


Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Wielkopolski Program Pomocowy” do następnego etapu dostały się następujące programy:

 • zbudowanie elektronicznego serwisu zarządzania projektami – systemino – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie cyfrowej usługi treningu umysłu i ekspansji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – warsztaty z delegowania
 • Certyfikowane Szkolenia Z Wywierania Wpływu W Kielcach – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie ogólnokrajowego serwisu gromadzącego informacje dotyczące wszystkich kategorii związanych z pojęciem dom – szkolenia ze stresu
 • wypracowanie podkarpackiej platformy informacyjnej (hurtownia zasobów, wyszukiwarka, banery, subskrypcja, newsletter, kalkulator, opinie użytkowników, kojarzenie kontrahentów) – warsztaty z komunikacji
 • wypracowanie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – warsztaty z zarządzania projektem
 • wypracowanie Studenckiej Europejskiej Platformy mobilnej (SEPI) dla osób zainteresowanych nauką za granicą – szkolenia z obslugi klienta
 • przyrost KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ARCHIPELAG POPRZEZ SKOK TECHNOLOGICZNY importu-ETAP I – szkolenia HR
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa Firma Handlowa Beata oraz przedsiębiorstw współpracujących poprzez wdrożenie systemu informatycznego – szkolenia z zarządzania projektem
 • weryfikacja poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach – warsztaty negocjacyjne
 • Badania i rozwój nowoczesnych systemów pomiarowych w ochronie środowiska – szkolenia miekkie
 • zdiagnozowanie i wdrożenie do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych – warsztaty z konfliktów
 • Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami – szkolenia z asertywności
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe RETECH – treningi interpersonalne
 • Dwumodułowy proces detekcji zanieczyszczeń w produktach spożywczych – warsztaty z asertywności
 • Działanie61Paszport do importu – szansą na wzmocnienie strategii działania firmy CEPR na arenie międzynarodowej – szkolenia miekkie
 • Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki – warsztaty z kreatywności