Home » Newsy » Scenki strategiczne – zalecenia do egzaminu


Zawiadamiamy iż na studiach Trening Kreatywny i Gry Szkoleniowe dopuszcza się poniższe opracowania do zaliczenia:

  • zabawa lingwistyczna : „Rozumienie podstawowych pojęć religijnych: religia, sekta, Bóg, wiara, kościół/Kościół ” oraz „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ”
  • symulacja menedżerska : „Mechanizmy wpływu reklamy na zachowanie konsumenta na studium przypadku reklam skierowanych do mężczyzn” i „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej”
  • gra językowa – „Obraz współczesnej młodzieży polskiej i japońskiej na podstawie dostępnych filmów” i Symulacje Menedżerskie oraz „Spirytyzm w rozumieniu Artura Conan Doyle’a ”
  • gra kreatywna – „Motyw kobiety w baśniach, bajkach i legendach” oraz „Kobieta w poszukiwaniu tożsamości na podstawie powieści Gustawa Flauberta „Pani Bovary””
  • gra lingwistyczna : „Przemoc w filmie” oraz „Śladami Karla Friedricha Schinkla. Architektoniczne realizacje Schinkla w Gdańsku ”
  • symulacja edukacyjna : „Kategorie płci w twórczości filmowej Pedro Almadorovara” i „Między artyzmem a sukcesem. Problematyka historyczna w filmach Andrzeja Wajdy”
  • gra strategiczna : „Hoplita grecki” oraz „W poszukiwaniu intertakstualności – Kontrola pierwszych utworów literackich”
  • symulacja komunikacyjna – „Antropogeniczne zagrożenia atmosfery” i „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu”
  • symulacja słownikowa : „Początki wspólnot monoteistycznych III – IV wieku na studium przypadku dzieł Ojców Pustyni” i „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ”