Home » Newsy » Granty Europejskie na szkolenia z zarządzania


Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Śląski Fundusz Edukacyjny” do kolejnego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście granty:

 • wypracowanie cyfrowej platformy e-rekrutacja – szkolenia handlowe
 • stworzenie multimedialnego serwisu zawierającego 4 e-usługi dotyczące korepetycji – szkolenia HR
 • Zamknięte Szkolenia Motywowanie – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie pakietu e-usług „Wirtualny Specjalista” – treningi interpersonalne
 • stworzenie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową – szkolenia menedżerskie
 • stworzenie serwisu mojadeskapl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego innowacyjne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej – treningi z zarządzania czasem
 • zbudowanie serwisu wwwcorobimynet – nowego wymiaru informacji turystycznej – szkolenia sprzedażowe
 • przyrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług telekomunikacyjnych w ramach budowy teleinformatycznej platformy wortalowej – szkolenia z przywództwa
 • zoptymalizowanie sprzedaży eksportowej firmy WIT-POL sj poprzez intensyfikację działań – treningi z asertywności
 • Archiwizacja i odzyskiwanie danych w formie e-usługi – warsztaty HR
 • certyfikacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – treningi z komunikacji
 • BAKS EXPORT 2010-2011 – szkolenia HR
 • Budowa dostępnej on-line, otwartej wielobranżowej platformy B2B – szkolenia z delegowania
 • Budowa rozwiązania e-TAP integrującego dane niezbędne do analizy sprzedaży na poziomie przedstawicielskim i udostępnienie go w formie e-usługi – treningi z przywództwa
 • Cost Guardian – warsztaty menedżerskie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych maszyn dla przemysłu tytoniowego – warsztaty negocjacyjne
 • interaktywna struktura wymiany danych pomiędzy biurami nieruchomości – szkolenia biznesowe