Home » Newsy » Dotacje na warsztaty HR


Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Podkarpacki Program Społeczny” do eksperckiego etapu zaakceptowano tu wymienione wnioski:

 • stworzenie mobilnego serwisu ze zintegrowanymi aplikacjami wspomagającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych – szkolenia negocjacyjne
 • zbudowanie nowego programu B2B integrującego sieci komórkowe partnerów z smsowymi usługami biznesowymi – warsztaty sprzedażowe
 • Szkolenia Dla Menedżerów w Warszawie – szkolenia HR
 • zbudowanie platformy cyfrowej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących nowoczesne plany – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie portalu uczelnianego wwwportalmaturzystypl – warsztaty firmowe
 • wypracowanie serwisu bezobsługowego monitorowania modelów informatycznych – treningi firmowe
 • stworzenie serwisu usługowej, narzędziowej digitalizacji dokumentów – warsztaty miekkie
 • progres innowacyjności i efektywności procesów biznesowych poprzez integrację procesów informatycznych współpracujących przedsiębiorstw – szkolenia z komunikacji
 • wzmocnienie sprzedaży eksportowej przedsiębiorstwa wielobranżowego Prima sp z oo – treningi z obslugi klienta
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 524813-0000 – warsztaty z zarządzania czasem
 • Badania i wzmocnienie strategii działania metodyki współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – treningi z przywództwa
 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych procedury informatycznych – szkolenia miekkie
 • Budowa nowoczesnego zakładu produkcji wysokiej jakości topnika spawalniczego – warsztaty z asertywności
 • Budowa przez wyspecjalizowaną firmę koncepcji ekspansji eksportu, wyznaczającego ścieżkę podboju rynków zagranicznych oraz możliwość zwiększenia sprzedaży eksportowej przez Aplisens SA – szkolenia z delegowania
 • INWESTORÓW ZEWNETRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM – szkolenia handlowe
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Priorytetu projektu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka w 2009 r – treningi z kreatywności
 • Ekspansja na rynki wschodnie i zachodnie – szkolenia HR