Home » Newsy » Ćwiczenia kreatywne – zagadnienia do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Eksperymentalne polecamy nizej wymienione tematy do egzaminu:

  • symulacja komunikacyjna : „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów” oraz „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na modelu życia oraz twórczości wybranych pisarzy epoki”
  • gra komunikacyjna : „Pojęcie sprawiedliwości” i „Oblicza sieci – manipulacja w internecie”
  • zabawa zespołowa – „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem” oraz Symulacje Biznesowe i „Uwagi o godności ludzkiej w oparciu o prasę polską po 1989 roku na przykładzie tabloidów ”
  • gra strategiczna – „Subkultury młodzieżowe w Gnieźnie ” i „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym”
  • gra komunikacyjna – „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na danych źródłowych z Urzędu Skarbowego w Gnieźnie” i „Herodot w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego”
  • zabawa słownikowa – „System czujnika światłowodowego w strukturach ogrodzenia kompozytowego” i „Obraz dziecka w reklamie”
  • gra menedżerska : „Wizerunek „występnej milości” romantycznej na przykładzie dramatów Juliusza Słowackiego:”Beatryks Cenci” i „Horsztyński”)” oraz „Między prozą codziennego życia a uniesieniami romantycznej miłości – Emma Bovary w utworach Gustawa Flauberta”
  • symulacja kreatywna : „Miłość tragiczna w ujęciu pisarzy romantycznych” i „Kampanie wyborcze – działania perlokucyjne”
  • gra lingwistyczna : „Jan Kochanowski – poeta egzystencji” oraz „Metody pomiarów parametrów matrycowych detektorów podczerwieni”