Home » Newsy » Ćwiczenia biznesowe – fundamenty teoretyczne do zaliczenia


Ogłaszamy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Doświadczalne rekomenduje się poniższe publikacje do pracy dyplomowej:

  • symulacja kreatywna : „Dobrodziejstwa i pokusy użytkowania internetu” i „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego”
  • symulacja słownikowa – „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych” i „Stroje i fryzury kobiet w okresie Cesatstwa Rzymskiego”
  • symulacja zespołowa – „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur” i Gry Negocjacyjne i „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku”
  • gra biznesowa – „Charakterystyka ocenianych subkultur młodzieżowych” i „Trzy spojrzenia na postać Chrystusa w kinie współczesnym”
  • symulacja menedżerska : „Kobieta we współczesnej reklamie prasowej: matka, żona, partnerka?” i „Wizerunek w kulturze popularnej”
  • gra biznesowa : „Sadyzm. Współczesna recepcja filozofii Markiza de Sade na przykładzie filmu” oraz „Komunikacja psychiki, ducha i materii. Oblicza naszej duchowości i transgresje kulturowe wspołczesnej Europy”
  • symulacja komunikacyjna – „Tabu krwi” i „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft”
  • zabawa zespołowa : „Szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego” i „Życie i działalność artystyczna Luisa Bunuela”
  • symulacja strategiczna : „Subkultury młodzieżowe w Gnieźnie ” i „Jiri Menzel jako adaptator literatury Bohumila Hrabala”