Home » Newsy » Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z finalizacją programu nr RNZ/18 2 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Amerykańskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Porządek debata podczas konferencji obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Weryfikacja jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek na Kursy w Częstochowie
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: oświęcimski oraz jędrzejowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „NOVITA” S.A., Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A., „, Usługi Elektroniczne mgr inż. Dariusz Zawadzki, „Organika-CAR” S.A., ALTER , Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Główny Urząd Statystyczny , Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Stanusch Technologies , Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o., HSG MISTRAL GRZEGORZ PROKOPIUK, MOBILE BOX Sp. z o.o., Matchpoint Piotr Kondracki Spółka Komandytowa

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.