Home » Newsy » Gry menedżerskie – założenia do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Integracyjne zalecamy nizej wymienione opracowania do egzaminu:

  • symulacja strategiczna : „Charakterystyka postaci wampirycznej w ocenianych utworach literackich” i „Szkolne strajki dzieci w pamięci i przestrzeni współczesnej Wrześni”
  • symulacja kreatywna – „Czesław Niemen 1939-2004 życie i twórczość” i „Tworzenie wizerunku firmy i jej marek poprzez reklamę na modelu Kampanii Piwowarskiej”
  • zabawa lingwistyczna – „Przestepczość komputerowa problemy współczesnego świata” i Literackie Symulacje Szkoleniowe i „Ikona i ikonstas – symbolika wizerunku Chrystusa”
  • symulacja zespołowa : „Polscy jakobini w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Poglądy i formy politycznej aktywności” oraz „W syberyjskim piekle studium człowieka”
  • symulacja słownikowa – „Wokół sporów o nowy brutalizm w dramacie i teatrze” i „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego”
  • symulacja lingwistyczna – „”Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicz: dzieło wobec wyzwania czasu” i „Sztuka negocjacji – między manipulacją a prawdą”
  • zabawa kreatywna – „Promocja miasta Gniezno przez sport” oraz „Atereotypizacja roli Kobiety w polskiej reklamie telewizyjnej”
  • zabawa zespołowa : „Blogi kobiece w ujeciu badań genderowych” oraz „Kres idei jugosłowiańskiej w perspektywie utworów ocenianych pisarzy emigracyjnych”
  • symulacja zespołowa : „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca” oraz „Zachowania suicydalne jako problem społeczny w procesie socjalizacji młodzieży i ich przedstawienie w mediach”