Home » Newsy » Symulacje menedżerskie – materiały do egzaminu


Zawiadamiamy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Umiejętnościowe zalecamy nizej wymienione zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • symulacja słownikowa – „Internet jako środowisko komunikacyjne miłosników Opla” i „Charakterystyka postaci wampirycznej w pierwszych utworach literackich”
  • symulacja językowa : „Świete drogi Europy” oraz „Obraz Ameryki w kinie europejskim i amerykańskim”
  • zabawa biznesowa – „Sceny biblijne w ikonach prawosławnych” oraz Drużynowe Gry Symulacyjne Napisane Dla Inżynierów oraz „Rewolucja w Iranie 1979-przyczyny, przebieg, skutki kulturowe”
  • gra kreatywna – „Oblicza egzotyzmu i egzotyki w literaturze polskiej po 1945 roku” i „Język codzienny gnieźnian”
  • gra komunikacyjna : „Legendy i opowieści związane z Sandomierzem, jako czynnik podnoszący atrakcyjnośc turystyczą miasta” i „Wizerunek Adama Mickiewicza w Polsce i na Litwie-aspekt literacki oraz kulturowy”
  • gra edukacyjna – „Prawosławie na Dalekim Wschodzie” i „Marketing polityczny w XXI wieku”
  • symulacja kreatywna – „Prola i miejsce antycznej retoryki we współczesnej arabskiej sztuce” i „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym”
  • zabawa zespołowa – „Wątki autiobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza na przykladzie Sonetów Krymskich” oraz „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana”
  • gra menedżerska – „Uosobienie dobra na przykladzie gatunku fantasy” oraz „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?”