Home » Newsy » Audyt projektu – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr YAS/45 9 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Funduszu Oświatowego

Plan debata w czasie warsztatu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Weryfikacja sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel Na Spotkania team building w Wiśle
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program będzie omówiony w aspekcie wpływu w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: myślenicki oraz wołomiński

  Upoważnieni beneficjenci to: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USLUGOWE „PROSBUD” Kubowicz Waldemar, Kolmex S.A., ŁOPUSZAŃSKA S.A. , „DIANA” Telewizja Kablowa J. Seidler, M. Betleja, W. Wołcz Sp. j., „ASTA-NET ” Małdziński, Ryczek Sp. Jawna , „ISOLUTIONS” Krzysztof Jaciw, Paweł Szewczyk Spółka Jawna, AGROBOOKING SP. Z O.O. , Elhurt, KAMITEC , Marcin Moroz Mo-net, SOUTH ISLAND PLACE , Zipser Olgierd, BTC , Jakub Wilsz, Krystyna Wilsz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Laboratorium Kosmetyczne NOREL Dr Wilsz s.c. Jakub Wilsz, Krystyna Wilsz”., ABR SESTA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.