Home » Newsy » Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie wykonuje zawodowych obowiązków, ale należy mu się dodatkowo za ten czas odpowiednie świadczenie. Do określonej liczby dni na zwolnieniu płaci je firma, a potem ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ogromne znaczenie ma prewencja, dlatego też w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne szkolenia i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy przy tym projekcie mogą skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, które pozwolą zbadać skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie można będzie zacząć należyte działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent wszystkich zwolnień będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować narastające problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony stać się może powodem poważnych chorób. Zbyt długie narażanie na duży stres może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy często nie są nawet świadomi, ile negatywnych skutków może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Skutki tego typu sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.