Home » Newsy » Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby jest dużym problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres odpowiednie świadczenie. Do określonej liczby dni wypłaca je pracodawca, a następnie taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle ważna jest prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać mogą dodatkowo z szeregu narzędzi, pozwalających oszacować wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu będzie można rozpocząć skuteczne działania naprawcze, a oprócz tego zacząć wdrażać profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących przyczyn pracowniczych chorób. Ocenia się, że więcej niż połowa lekarskich zwolnień jest rezultatem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony stać się może przyczyną poważnych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie mają nawet świadomości, jak niepożądane skutki niesie dla nich życie w stresujących warunkach. Rezultaty takiej sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.