Home » Newsy » Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to coraz lepsza sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najniższy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość około ośmiu procent, a jakieś spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z wyszukaniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno tego typu sytuacja ma miejsce w branżach technologicznych, w nich już od paru lat pracownicy są świadomi tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz bardzo podoba sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze z pracą było bardzo różnie.

Tego typu sytuacja może być dość korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, ale także dla gospodarki, którą będzie rozruszał wzrost pensji. Poza tym duże znaczenie zaczynają mieć różne benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, prywatną opiekę medyczną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w bieżącym roku ilość osób pozostających bez pracy może osiągnąć poziom nawet 200 milionów. Najważniejszym powodem takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo opinii wielu ludzi, postęp technologiczny i automatyzacja pracy nie mają wielkiego wpływu na ilość bezrobotnych. Hasła tego typu słyszy się często od XIX wieku, a nadal mimo stosowania ogromnych ilości najróżniejszych maszyn ludzie nadal są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne będą powodowały wymieranie niektórych zawodów i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować we własny rozwój i nie bać się zmian.